LIEPĀJAS SPORTA SĒRIJA

pievērsies sportiskam dzīvesveidam, aktīvi
strādā un sasniedz savu spēju maksimumu

Aktīvu dzīvesveidu atbalsta

Tehniskais partneris