Beberliņu īriens

2017. gada 8. jūlijā

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

• Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
• Popularizēt peldēšanas, airēšanas un skriešanas sportu Latvijā un Liepājas pilsētā.
• Paaugstināt Latvijas un Liepājas pilsētas sportistu meistarības līmeni.
• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
“Beberliņu īriena” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

Starta/finiša zona atrodas atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā. Sacensības norisināsies pa iezīmētu trasi mežā un ūdenī.

Distance Attālums
Beberliņu īriens (2004. g. dzimušie un vecāki)  ~1,7 km
Bērnu distance (2005. -2011.g. dzimušie)* ~500 m

“Beberliņu īriena” distance sastāv no skriešanas (~1000m), peldēšanas (50m), peldēšanas ar dēlīti (50m), airēšanos ar SUP dēli (400m), peldēšana guļot uz sērfošanas dēļa (200m).

*2008. – 2011. gadā dzimušajiem jāveic 1 aplis, 2005.-2007. g. dzimušajiem – 2 apļi. 

Maksimālais laiks distances veikšanai 1h 00 min.

Papildus noteikumi distances veikšanai

• Distances daļa uz ūdens ir jāveic peldēšanas vestēs, tās var novilkt MIX zonā.
• MIX zonā būs iespējams pārvilkt vai uzilkt apavus. 
• Katrs distances posms ir obligāti jāuzsāk pildīt, ja kādu no posmiem uz ūdens nav iespējams izpildīt, tad dalībnieku glābēji izved krastā un viņš, saņemot 1 (vienu) soda minūti, var turpināt sacensības.

Dalībnieki

• Dalība sacensībās ir individuāla.

•Bērnu distancē piedalās dalībnieki, kas dzimuši laika posmā no 2005. līdz 2011. gadam.

•”Beberliņu īriena” distancē piedalās 2004. gadā dzimušie un vecāki.

• Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrāciju sacensībām klātienē paraksta vecāki vai pilnvarotie pārstāvji.
• Sacensībās var piedalīties personas, kuru veselības stāvoklis atļauj veikt distanci.
• Dalībnieku skaits sacensībās ir neierobežots.

•Bērnu distancē netiek noteikts atsevišķs uzvarētājs.

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem)

8. jūlijs

Laiks / plkst. Norise
09:00 Dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.
10:30 Bērnu distances dalībnieku starts
11:00 “Beberliņu īriena” distances pirmā dalībnieka starts, pārējiem ik pēc 30 sekundēm.
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 6. jūlijam iepriekšēja pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta mājas lapā izraviens.eu, 8. jūlijā, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

Sacensību dienā, 8. jūlijā, atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.

•Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Dalības maksa

  līdz 31.03. (iesk.) no 01.04.līdz 22.06. (iesk.) no 23.06.līdz 06.07. (iesk.) sacensību dienā 08.07. (iesk.)
Beberliņu īriens 5 EUR 7 EUR 9 EUR 15 EUR
Bērnu distance Bezmaksas Bezmaksas 5 EUR 10 EUR

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

•glābēji uz ūdens;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce (izņemot bērnu distances dalībniekiem);

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības apmaksa

Dalības apmaksu iespējams veikt:

  •  Maksājot ar bankas karti
     Apmaksa tiek veikta reģistrējoties. Uz norādīto epastu saņemsiet  reģistrācijas apstiprinājumu.
  • Maksājot ar  pārskaitījumu
     Pēc sekmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet  informāciju par maksājuma kārtību.

Dalībnieka numurs un laika mērīšana

• Sacensību aploksnes varēs saņemt sacensību dienā reģistrācijas punktā (8. jūlijā no plkst. 09:00 atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā).
• Dalībniekiem sacensību aploksnes jāizņem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms distances starta reģistratūrā.
• Numurs dalībniekiem tiks uzzīmēti uz vaigiem un pleciem.
• Numuriem jābūt uzzīmētiem pirms ieejas starta koridorā. 
• Dalībnieki apzināti  nodzēstu numuru tiks diskvalificēti.

Aktivitātes sacensību vietā

• Atraktīvs pasākuma vadītājs
• Svinīga apbalvošanas ceremonija
• Fotografēšanās

Apbalvošana

•Ar piemiņas medaļām tiks apbalvoti visi finišējušie dalībnieki.

•Ar piemiņas balvām tiks apbalvoti 1. – 6. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Beberliņu īriena” distancē.

•Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Drošība trasē

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru un aizpildot reģistrācijas anketu (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās), ar parakstu apliecina, ka:

  • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
  • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
  • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
  • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni.

Reklāma

Ar parakstu uz reģistrācijas anketas dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto foto un video izmantošanai sporta sērijas “Izrāviens” un to sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēs.

Diskvalifikācija

• Par neatļautu distances saīsināšanu.
• Par patvaļīgu numura bojāšanu.
• Par pozitīviem dopinga kontroles rezultātiem.
• Par citu sacensības dalībnieku un to rezultātu ietekmēšanu ar savu darbību distances veikšanas laikā.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava skrējiena beigām, iemaksājot informācijas punktā 30 EUR.

Rezultāti

Tiks ievietoti sporta sērijas “Izrāviens” mājas lapā (www.izraviens.eu) divu dienu laikā pēc sacensībām.

Sacensību nolikums, tā izmaiņas

• Organizatori nav atbildīgi, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro sacensību nolikumu.
• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

• Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
• Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 15.06.2017

Tehniskais partneris