Jēkaba kross

2017. gada 8. aprīlī

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

• Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
• Popularizēt skriešanas sportu Latvijā un Liepājas pilsētā.
• Paaugstināt Latvijas un Liepājas pilsētas skrējēju meistarības līmeni.
• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
“Jēkaba krosa” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

Starta/finiša zona atrodas Liepājas pludmales Centrālās glābšanas stacijas teritorijā, Jūrmalas parkā 2. Kross norisināsies pa iezīmētu trasi kāpās un liedagā.

Distance Attālums
Jēkaba krosa skrējiens ~7,5 km (jāveic divos apļos)
Jēcis ~3,7 km (jāveic vienā aplī)
Jēkabiņš (2005. g. un jaunāki)* ~0,5 km (jāveic mazais aplis)

*Maksimālais “Jēkabiņa” distances dalībnieku skaits ir 150 bērnu.

Trases segums

Skriešana pamatā notiks pa sekojošiem segumiem: sausas, birstošas smiltis kāpās un mitras, pieblietētas smiltis liedagā.

Dalībnieki

Sacensības ir individuālas. “Jēkaba krosa” un “Jēča” distancēs var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. “Jēkabiņa” distancē maksimālais dalībnieku skaits ir 150 skrējiena dalībnieki, dzimuši no 2005.gada un jaunāki.

Distancē “Jēkaba kross” un “Jēcis” uzvar sportisti, kuri veic distances visīsākajā laika posmā.  Distancē “Jēkabiņš” netiek noteikts atsevišķs uzvarētājs.

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem)

8. aprīlis

Laiks / plkst. Norise
09:00 Dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana Centrālajā glābšanas stacijā, Jūrmalas parkā 2, Liepājā
09:30 Distanču trašu apskate
10:40 “Jēkabiņa” distances pirmā dalībnieka starts, pārējiem ik pēc 15 sekundēm. Dalībnieku starta numurs tiek noteikts pēc reģistrēšanās datuma.
11:00 Jēkaba krosa” un “Jēča” distanču pirmā dalībnieka starts, pārējiem ik pēc 15 sekundēm. Dalībnieku starta numurs tiek noteikts pēc reģistrēšanās datuma.
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana

Maksimālais laiks distances veikšanai 1h 00 min.

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 6. aprīlim iepriekšēja pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta mājas lapā izraviens.eu, 8. aprīlī, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

Sacensību dienā, 8. aprīlī, Centrālajā glābšanas stacijā, Jūrmalas parkā 2, Liepājā.

•Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Dalības maksa

  līdz 31.01. (iesk.) no 01.02.līdz 22.03. (iesk.) no 23.03.līdz 06.04. (iesk.) sacensību dienā 08.04. (iesk.)
Jēkaba kross 5 EUR 8 EUR 12 EUR 15 EUR
Jēcis 4 EUR 6 EUR 10 EUR 12 EUR
Jēkabiņš bezmaksas bezmaksas 5 EUR 10 EUR

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce (izņemot “Jēkabiņa” distances dalībniekus);

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības apmaksa

Dalības apmaksu iespējams veikt:

  •  Maksājot ar bankas karti
     Apmaksa tiek veikta reģistrējoties. Uz norādīto epastu saņemsiet  reģistrācijas apstiprinājumu.
  • Maksājot ar  pārskaitījumu
     Pēc sekmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet  informāciju par maksājuma kārtību.

Dalībnieka numurs un laika mērīšana

• Sacensību numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistrācijas punktā (8. aprīlī no plkst. 09:00 Centrālajā glābšanas stacijā, Liepājā).
• Dalībniekiem sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms distances starta reģistratūrā.
• Numuriem jābūt piestiprinātam pirms ieejas starta koridorā, tos drīkst noņemt tikai pēc skrējiena beigām.
• Numurs ir jāpiesprauž vēdera pusē virs sporta apģērba.
• Dalībnieki ar nolocītu, aizkrāsotu vai jebkādā veidā apzināti bojātu numuru tiks diskvalificēti.
• Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi).
• Dalībniekiem čips jāpiestiprina pie kājas vai pie sporta apava, saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem.
• Laika mērīšanas ierīce (čips) patstāvīgi jānoņem un jānodod tiesnešiem finiša zonas koridorā.  Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota 30 EUR soda nauda.

Aktivitātes sacensību vietā

• Atraktīvs pasākuma vadītājs
• Svinīga apbalvošanas ceremonija
• Fotografēšanās

Apbalvošana

•Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 6. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Jēkaba krosa” distancē un 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Jēča” distancē.

• 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Jēkaba krosa” distancē iegūs trofejas.

•Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Drošība trasē

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru un aizpildot reģistrācijas anketu (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās), ar parakstu apliecina, ka:

  • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
  • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
  • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
  • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni.

Reklāma

Ar parakstu uz reģistrācijas anketas dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto foto un video izmantošanai sporta sērijas “Izrāviens” un to sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēs.

Diskvalifikācija

• Par neatļautu distances saīsināšanu.
• Par patvaļīgu numura apgriešanu vai izgatavošanu.
• Par pozitīviem dopinga kontroles rezultātiem.
• Par citu sacensības dalībnieku un to rezultātu ietekmēšanu ar savu darbību distances veikšanas laikā.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava skrējiena beigām, iemaksājot informācijas punktā 30 EUR.

Rezultāti

Tiks ievietoti sporta sērijas “Izrāviens” mājas lapā (www.izraviens.eu) divu dienu laikā pēc sacensībām.

Sacensību nolikums, tā izmaiņas

• Organizatori nav atbildīgi, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro sacensību nolikumu.
• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

• Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
• Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 28.12.2016

Tehniskais partneris