• Par Karostas mezglu
  • Trase un distances
  • Pieteikšanās

Karostas mezgls

Šķēršļu skrējiens, kur nepieciešama spēja izturēt ilgstošu pārbaudījumu ārpus savas komforta zonas robežām ar klasiskā krosa skriešanas, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementiem.

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.)

16. septembris

Laiks / plkst. Norise
09:00 Sākas dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana atpūtas vietā „Beberliņi”, Liepājā
10:30 Trašu apskate
10:45 Beidzas reģistrācija Bērnu skrējiena dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
11:00 Starts Bērnu skrējiena dalībniekiem
11:45 Beidzas reģistrācija Individuālā skrējiena dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
12:00 Starts Individuālā skrējiena dalībniekiem
12:45 Beidzas reģistrācija Komandu cīņu dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
13:00 Starts Komandu cīņu dalībniekiem
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana Individuālā skrējiena dalībniekiem
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana Komandu cīņu dalībniekiem

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

“Karostas mezgla” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

Starta/finiša zona atrodas atpūtas vietā „Beberliņi”, Liepājā.

Distance Attālums
Individuālais skrējiens ~7 km 
Komandu skrējiens ~7 km 
Bērnu skrējiens (8-14 g.) ~1  km 

Trases segums

Skriešana pamatā notiks pa sekojošiem segumiem: smilts, ūdens, dubļi, purvs, mežs, betons. Vispārējais trases reljefs ir ļoti nelīdzens.

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 14. septembrim iepriekšēja pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta mājas lapā izraviens.eu, 16. septembrī, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

Sacensību dienā, 16. septembrī, atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce;

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības maksa

  līdz 30.06. (iesk.) No 01.07. līdz 08.08. (iesk.) No 09.08. līdz 14.09. (iesk.)  16.09 (sacensību diena)
Individuālais skrējiens 8 EUR 11 EUR 15 EUR 20 EUR
Komandu cīņas (4 dalībnieki) 30 EUR 40 EUR 50 EUR 60 EUR
Bērnu skrējiens (8-14 g.) bezmaksas bezmaksas 5 EUR 10 EUR

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Tehniskais partneris