Karostas mezgls

2017. gada 16. septembrī

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

• Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
• Popularizēt skriešanas sportu Latvijā un Liepājas pilsētā.
• Paaugstināt Latvijas un Liepājas pilsētas skrējēju meistarības līmeni.
• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
“Karostas mezgla” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

Starta/finiša zona atrodas atpūtas vietā „Beberliņi”, Liepājā.

Distance Attālums
Individuālais skrējiens ~7 km 
Komandu skrējiens ~7 km 
Bērnu skrējiens (8-14 g.) ~1 km 

Trases segums

Skriešana pamatā notiks pa sekojošiem segumiem: smilts, ūdens, dubļi, purvs, mežs, betons. Vispārējais trases reljefs ir ļoti nelīdzens.

Šķēršļi

• Lai saglabātu intrigu, daļēji precīza sacensību trase ar šķēršļiem tiks publicēta sacensību nedēļā.
• Dalībniekiem strikti jāievēro marķētā trase. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, viņam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
• Katrs šķērslis ir obligāti jāuzsāk pildīt, ja šķērsli nav iespējams pārvarēt vai uzsākto uzdevumu izpildīt, tad trases tiesnesis piespriež dalībniekam veikt 10 “burpee” vingrinājumus (no stājas balsts tupus – balsts guļus – balsts tupus – piecelties) pirms doties tālāk.

Dalībnieki

• Dalībai individuālajās vai komandu sacensībās var pieteikties ikviena persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Minimālais dalībnieku vecums “Individuālā skrējiena” un “Komandu skrējiena” distancēs  ir 15 gadi. Bērnu skrējienā var piedalīties bērni vecumā no 8 līdz 14 gadiem. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrāciju sacensībām klātienē paraksta vecāki vai pilnvarotie pārstāvji.
• Sacensībās var piedalīties jebkura persona, kurai veselības stāvoklis atļauj veikt distanci skarbos apstākļos.
• Individuālajā skrējienā un Komandu cīņās kopējais dalībnieku skaits ir ierobežots līdz 600 personām.

•Bērnu distancē netiek noteikts atsevišķs uzvarētājs.

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.)

16. septembris

Laiks / plkst. Norise
09:00 Sākas dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana atpūtas vietā „Beberliņi”, Liepājā
10:30 Trašu apskate
10:45 Beidzas reģistrācija Bērnu skrējiena dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
11:00 Starts Bērnu skrējiena dalībniekiem
11:45 Beidzas reģistrācija Individuālā skrējiena dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
12:00 Starts Individuālā skrējiena dalībniekiem
12:45 Beidzas reģistrācija Komandu cīņu dalībniekiem un sākas dalībnieku sapulce
13:00 Starts Komandu cīņu dalībniekiem
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana Individuālā skrējiena dalībniekiem
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana Komandu cīņu dalībniekiem

Paredzētais laiks trases veikšanai ātrakajam dalībniekam ir mazāks nekā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks katram startam ir 2 stundas.

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 14. septembrim iepriekšējā pieteikšanās un dalības apmaksa mājaslapā izraviens.eu, 16. septembrī, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

• 16. septembrī no plkst. 09:00 līdz plkst. 11:50 vienlaikus pieteikšanās, dalības apmaksa, reģistrēšanās sacensībām un dalībnieka numura saņemšana (arī tiem dalībniekiem, kas pieteikušies līdz 14. septembrim) atpūtas vietā „Beberliņi”, Liepājā.
• Katram dalībniekam personīgi jāparaksta reģistrācijas anketa klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte, autovadītāja apliecība).

Dalības maksa

  līdz 30.06. (iesk.) No 01.07. līdz 08.08. (iesk.) No 09.08. līdz 14.09. (iesk.)  16.09 (sacensību diena)
Individuālais skrējiens 8 EUR 11 EUR 15 EUR 20 EUR
Komandu cīņas (4 dalībnieki) 30 EUR 40 EUR 50 EUR 60 EUR
Bērnu skrējiens (8-14 g.) bezmaksas bezmaksas 5 EUR 10 EUR

 

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce;

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības apmaksa

Dalības apmaksu iespējams veikt:

 •  Maksājot ar bankas karti
     Apmaksa tiek veikta reģistrējoties. Uz norādīto epastu saņemsiet  reģistrācijas apstiprinājumu.
 • Maksājot ar  pārskaitījumu
     Pēc sekmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet  informāciju par maksājuma kārtību.
 
Sacensību dienā, 16. septembrī, dalības apmaksu iespējams veikt tikai maksājot ar skaidru naudu. 

Dalībnieka numurs un laika mērīšana

• Sacensību numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistrācijas punktā (16. septembrī no plkst. 09:00 atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā).
• Dalībniekiem sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms distances starta reģistratūrā.
• Numuriem jābūt piestiprinātam pirms ieejas starta koridorā, tos drīkst noņemt tikai pēc skrējiena beigām.
• Numurs ir jāpiesprauž vēdera pusē virs sporta apģērba.
• Laiks tiks mērīts ar gaismas staru.

Aktivitātes sacensību vietā

• Atraktīvs pasākuma vadītājs
• Svinīga apbalvošanas ceremonija
• Fotografēšanās

Vispārīgie noteikumi

Apbalvojumu saņemšana

• Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
• Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai auto vadītāja apliecība).
• Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

Drošība trasē

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru un aizpildot reģistrācijas anketu (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās), ar parakstu apliecina, ka:

 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā, bet nodrošinās neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni.

Obligātais ekipējums

 • Obligātais ekipējums ir apavi, jo trasē var būt ķieģeļu lauskas, zaru stumbeņi, utt. Tiek rekomendēts uzvilkt garās bikses, kreklu/jaku ar garajām piedurknēm un cimdus.
 • Nav atļauts skrējiena laikā izmantot naglenes, futbola bučus vai citus apavus ar asumiem.
 • Jūsu ekipējums var tikt bojāts sacensību laikā.
 • Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.

Reklāma

Ar parakstu uz reģistrācijas anketas dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto foto un video izmantošanai sporta sērijas “Izrāviens” un to sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēs.

Diskvalifikācija

 • Par neatļautu distances saīsināšanu vai šķēršļu izlaišanu.
 • Par patvaļīgu numura apgriešanu vai izgatavošanu.
 • Par “nagleņu”, futbola buču vai citu apavu ar asumiem izmantošanu skrējiena laikā.
 • Par pozitīviem dopinga kontroles rezultātiem.
 • Par 2 vai vairāk dalībnieku izstāšanos no komandas.
 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību.
 • Par finišēšanu bez laika mērīšanas ierīces jeb “čipu”.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava skrējiena beigām, iemaksājot informācijas teltī 30 EUR.

Rezultāti

Tiks ievietoti sporta sērijas “Izrāviens” mājas lapā (www.izraviens.eu) divu dienu laikā pēc sacensībām.

 

Speciālie noteikumi Individuālā skrējiena dalībniekiem

Vērtēšanas grupas

Dalībnieki tiek vērtēti inidivduāli sieviešu un vīriešu grupā.

Starta vietu ieņemšana

• Individuālā skrējiena starts 16. septembrī plkst. 12:00 atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.
• Dalībnieki uz starta tiek nostādīti pēc sacensību organizatoru norādījumiem.

Vērtēšana

Uzvar dalībnieks, kurš pirmais veic distanci.

Apbalvošana

• 1. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās saņem 50 EUR naudas balvu.

• Ar piemiņas balvām un trofejām tiek apbalvoti katras vecuma grupas 1. – 3. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās.

 • Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
 • Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai auto vadītāja apliecība).
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

Speciālie noteikumi Komandu cīņu dalībniekiem

Komandu cīņu grupas

Komanda tiek veidota no 4 dalībniekiem. Komandā obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.

Starta vietu ieņemšana

• Komandu cīņu starts 16. septembrī plkst. 13:00 atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā
• Dalībnieki uz starta tiek nostādīti pēc sacensību organizatoru norādījumiem.

Vērtēšana

• Uzvar komanda, kura pirmā veic distanci.

• Ja no komandas izstājas 1 persona, tad komandas rezultāts tiek ieskaitīts pēc pilnā sastāvā finišējušajām komandām.

Apbalvošana

• 1. vietas ieguvējkomanda saņem 250 EUR naudas balvu.

• Ar piemiņas balvām un trofejām tiek apbalvotas 1. – 3. vietas ieguvējkomandas.

 • Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
 • Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai auto vadītāja apliecība).
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

Sacensību nolikums, tā izmaiņas

• Organizatori nav atbildīgi, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro sacensību nolikumu.
• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

• Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
• Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 14.09.2017

Tehniskais partneris