Liepājas stunda

2017. gada 4. augustā

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

• Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
• Popularizēt skriešanas sportu Latvijā un Liepājas pilsētā.
• Paaugstināt Latvijas un Liepājas pilsētas skrējēju meistarības līmeni.
• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
“Liepājas stundas” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

•Starta/finiša zona atrodas stadionā “Daugava”, Jūrmalas parkā 3, Liepājā.

•Distance, kuru veicis dalībnieks tiek noteikta pēc katra dalībnieka noskrietā attāluma 1h laika limitā.

•Skriešana notiks pa stadiona skrejceļu stadionā “Daugava”.

Dalībnieki

Sacensības ir individuālas. “Liepājas stundā” var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. Uzvar dalībnieks, kurš 1 stundas laikā noskrien garāko distanci (noskrietā distance tiks mērīta kilometros un metros).

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem)

4. augusts

Laiks / plkst. Norise
20:00 Dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana stadionā „Daugava”, Jūrmalas parkā 3, Liepājā
22:00 Starts “Liepājas stundas” pirmajam skrējienam
23:00 Beidzas reģistrācija
23:30 Starts “Liepājas stundas” otrajam skrējienam
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 2. augustam iepriekšēja pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta mājas lapā izraviens.eu, 4. augustā, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

  • Reģistrējoties dalībnieks izvēlas kurā no skrējieniem vēlas skriet, tiklīdz kāds no skrējieniem ir pilns tā dalībniekiem ir iespēja pieteikties atlikušajā skrējienā. Ja pirmais un otrais skrējiens ir nokomplektēts, tiek veidots trešais skrējiens. Vienā skrējienā maksimālais dalībnieku skaits ir 60 skējēji.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

Sacensību dienā, 4. augustā, stadionā „Daugava”, Jūrmalas parkā 3, Liepājā.

•Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Dalības maksa

līdz 31.01. (iesk.) no 01.02. līdz 12.07. (iesk.) no 13.07. līdz 02.08. (iesk.) Sacensību dienā 04.08.
Stundas skrējiens 5 EUR 8 EUR 12 EUR 15 EUR

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce;

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības apmaksa

Dalības apmaksu iespējams veikt:

  •  Maksājot ar bankas karti
     Apmaksa tiek veikta reģistrējoties. Uz norādīto epastu saņemsiet  reģistrācijas apstiprinājumu.
  • Maksājot ar  pārskaitījumu
     Pēc sekmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet  informāciju par maksājuma kārtību.

Dalībnieka numurs un laika mērīšana

• Sacensību numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistrācijas punktā (4. augustā no plkst. 20:00 stadionā “Daugava”, Liepājā).
• Dalībniekiem sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms distances starta reģistratūrā.
• Numuriem jābūt piestiprinātam pirms ieejas starta koridorā, tos drīkst noņemt tikai pēc skrējiena beigām.
• Numurs ir jāpiesprauž vēdera pusē virs sporta apģērba.
• Dalībnieki ar nolocītu, aizkrāsotu vai jebkādā veidā apzināti bojātu numuru tiks diskvalificēti.
• Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi).
• Dalībniekiem čips jāpiestiprina pie kājas vai pie sporta apava, saskaņā ar tā lietošanas noteikumiem.
• Laika mērīšanas ierīce (čips) patstāvīgi jānoņem un jānodod tiesnešiem finiša zonas koridorā. Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota 30 EUR soda nauda.

Aktivitātes sacensību vietā

• Atraktīvs pasākuma vadītājs
• Svinīga apbalvošanas ceremonija
• Fotografēšanās

Apbalvošana

• Ar piemiņas medaļām  tiek apbalvoti visi finišējušie dalībnieki.

• Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 6. vietu ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās.

• 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās papildus iegūs trofeju un naudas balvu.

Naudas balvu fonds attiecīgi:

Vīrieši Sievietes
Vieta Vieta
1. 75 1. 75
2. 60 2. 60
3. 50 3. 50

• Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.
• Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai auto vadītāja apliecība).
• Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.

Drošība trasē

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru un aizpildot reģistrācijas anketu (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās), ar parakstu apliecina, ka:

  • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
  • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
  • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
  • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni.

Reklāma

Ar parakstu uz reģistrācijas anketas dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto foto un video izmantošanai sporta sērijas “Izrāviens” un to sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēs.

Diskvalifikācija

• Par neatļautu distances saīsināšanu.
• Par patvaļīgu numura apgriešanu vai izgatavošanu.
• Par pozitīviem dopinga kontroles rezultātiem.
• Par citu sacensības dalībnieku un to rezultātu ietekmēšanu ar savu darbību distances veikšanas laikā.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava skrējiena beigām, iemaksājot informācijas punktā 30 EUR.

Rezultāti

Tiks ievietoti sporta sērijas “Izrāviens” mājas lapā (www.izraviens.eu) divu dienu laikā pēc sacensībām.

Sacensību nolikums, tā izmaiņas

• Organizatori nav atbildīgi, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro sacensību nolikumu.
• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

• Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
• Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 28.12.2016

Tehniskais partneris