Liepājas velokross

2017. gada 19. augustā

SACENSĪBU NOLIKUMS

Mērķis un uzdevumi

• Veicināt Liepājas pilsētas iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās.
• Popularizēt riteņbraukšanu Latvijā un Liepājas pilsētā.
• Paaugstināt Latvijas un Liepājas pilsētas sportistu meistarības līmeni.
• Veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Sacensības organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.
“Liepājas velokrosa” galvenais tiesnesis – Reinis Rozītis, tel. 29733392, reinis.rozitis@lvk.lv.

Trase un distances

Starta/finiša zona atrodas atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā. Sacensības norisināsies pa iezīmētu trasi mežā.

Distance Attālums
Liepājas velokross ~20 km (jāveic divos apļos)
Tautas brauciens ~10 km (jāveic vienā aplī)
Bērnu brauciens (2005. g. – 2011.g. dzimušie) ~2 km

Maksimālais laiks distances veikšanai ir 3h 00 min.

Obligāts ekipējums distanču veikšanai ir ķiveres.

Dalībnieki

Dalība sacensībās individuālas. Var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits. “Liepājas velokrosa” un “Tautas brauciena” distancēs uzvar dalībnieki, kuri visātrāk veic distanci. Bērnu braucienā netiek noteikts atsevišķs uzvarētājs.

Sacensību programma un laiki

(Starta laiki var tikt mainīti atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem)

19. augusts

Laiks / plkst. Norise
09:00 Dalībnieku reģistrācija un numuru izņemšana atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.
10:00 Starts pirmajam “Bērnu brauciena” dalībniekam, pārējiem ik pa 15 sek. 
11:00 Starts “Liepājas velokrosa” un “Tautas brauciena” dalībniekiem, starp katru dalībnieku 15 sek. intervāls
Tiks precizēts sacensību dienā Apbalvošana

Pieteikšanās sacensībām

Līdz 2017. gada 17. augustam iepriekšēja pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta mājas lapā izraviens.eu, 19. augustā, sacensību dienā, pieteikšanās un dalības apmaksa tiek veikta klātienē, reģistratūrā.

Reģistrēšanās un numura saņemšana

Sacensību dienā, 19. augustā atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā.

•Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Dalības maksa

  līdz 31.01. (iesk.) no 01.02. līdz 08.08. (iesk.) no 09.08.līdz 17.08. (iesk.) sacensību dienā 19.08. (iesk.)
Velo kross 5 EUR 8 EUR 12 EUR 15 EUR
Tautas brauciens 4 EUR 6 EUR 10 EUR 12 EUR
Bērnu brauciens bezmaksas bezmaksas 5 EUR 10 EUR

• Dalības maksas apmēru nosaka pēc tā datuma, kad tā tiek samaksāta, nevis pēc pieteikšanās datuma. Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā pilna maksa!
• Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas vai pasākums tiek atcelts nepārvaramu apstākļu (Force majeure) dēļ, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta.

Dalības maksā iekļauts

• dzērienu punkts distancē;

• ēdināšana pēc finiša;

• sagatavota trase;

• medicīniskā palīdzība sacensību vietā;

• mantu glabātuve sacensību vietā;

• dalībnieka numurs;

• laika mērīšanas ierīce (izņemot bērnu brauciena dalībniekus);

• apkalpojošais personāls;

• balvas no sacensību sponsoriem un atbalstītājiem;

• profesionāli fotogrāfi sacensību laikā.

Dalības apmaksa

Dalības apmaksu iespējams veikt:

  •  Maksājot ar bankas karti
     Apmaksa tiek veikta reģistrējoties. Uz norādīto epastu saņemsiet  reģistrācijas apstiprinājumu.
  • Maksājot ar  pārskaitījumu
     Pēc sekmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pasta adresi saņemsiet  informāciju par maksājuma kārtību.

Dalībnieka numurs un laika mērīšana

• Sacensību numurus dalībnieki varēs saņemt sacensību dienā reģistrācijas punktā (19. augustā no plkst. 09:00 atpūtas vietā “Beberliņi”, Liepājā).
• Dalībniekiem sacensību numuri jāizņem ne vēlāk kā 15 minūtes pirms distances starta reģistratūrā.
• Numuriem jābūt piestiprinātam pie velosipēda pirms  došanās uz starta koridora, tos drīkst noņemt tikai pēc sacensību beigām.
• Dalībnieki ar nolocītu, aizkrāsotu vai jebkādā veidā apzināti bojātu numuru tiks diskvalificēti.
• Sacensību dalībniekiem tiks izsniegtas arī speciālas laika mērīšanas ierīces (čipi).
• Laika mērīšanas ierīce (čips) patstāvīgi jānoņem un jānodod tiesnešiem finiša zonas koridorā. Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota 30 EUR soda nauda.

Aktivitātes sacensību vietā

• Atraktīvs pasākuma vadītājs
• Svinīga apbalvošanas ceremonija
• Fotografēšanās

Apbalvošana

•Ar piemiņas medaļām tiek apbalvoti visi finišējušie dalībnieki.

•Ar piemiņas balvām tiek apbalvoti 1. – 6. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Liepājas velokrosa” distancē un 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Tautas brauciena” distancē.

• 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu grupās “Liepājas velokrosa” distancē iegūs trofejas.

•Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

Drošība trasē

Katrs sacensību dalībnieks, saņemot numuru un aizpildot reģistrācijas anketu (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās), ar parakstu apliecina, ka:

  • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
  • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai;
  • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
  • viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, reģistrācijas anketu paraksta vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām skrējiena laikā, bet nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības klātbūtni.

Reklāma

Ar parakstu uz reģistrācijas anketas dalībnieks apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto foto un video izmantošanai sporta sērijas “Izrāviens” un to sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēs.

Diskvalifikācija

• Par neatļautu distances saīsināšanu.
• Par patvaļīgu numura apgriešanu vai izgatavošanu.
• Par pozitīviem dopinga kontroles rezultātiem.
• Par citu sacensības dalībnieku un to rezultātu ietekmēšanu ar savu darbību distances veikšanas laikā.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks, kurš uzskata, ka ir ticis ierobežots ar kādu darbību, līdz šķērsojis finiša līniju, var iesniegt pretenziju galvenajam tiesnesim. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 15 min. laikā pēc sava skrējiena beigām, iemaksājot informācijas punktā 30 EUR.

Rezultāti

Tiks ievietoti sporta sērijas “Izrāviens” mājas lapā (www.izraviens.eu) divu dienu laikā pēc sacensībām.

Sacensību nolikums, tā izmaiņas

• Organizatori nav atbildīgi, ja sacensību dalībnieki nav iepazinušies vai neievēro sacensību nolikumu.
• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

• Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Galvenajam tiesnesim ir tiesības izlemt jautājumus, kas nav minēti sacensību nolikumā.
• Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 25.07.2017

Tehniskais partneris