Liepājas sporta sērija “Izrāviens”

NOLIKUMS 2017

Mērķis un uzdevumi

• Izveidot daudzpusīgu aktīvā sporta pasākumu piedāvājumu Liepājas pilsētas iedzīvotājiem
• Veicināt visu sociālo grupu iesaistīšanos
• Nodrošināt dalībniekiem iespējami labākos apstākļus
• Palielināt tūristu skaitu Liepājas pilsētā un Latvijā kopumā.

Organizators

Organizē biedrība „Liepājas Vieglatlētikas klubs” sadarbībā ar Liepājas pilsētas domes Sporta pārvaldi.

Sacensības

2017. gada sporta sērijas “Izrāviens” sezona sastāv no 5 sacensībām:

 • Jēkaba kross –  8. aprīlis
 • Beberliņu īriens – 8. jūlijs
 • Liepājas stunda – 4. augusts
 • Liepājas velokross – 19. augusts
 • Karostas mezgls – 16. septembris

Papildus punktus spota sērijas “Izrāviens” kopvērtējumam var iegūt piedaloties:

 • Bigbank Skrien Latvija Liepājas pusmaratonā –  26. martā (distancēs –  21km, 10km, 5km)
 • Latvijas orientēšanās čempionātā sprinta distancē –  6. maijā (distancēs – “Open 1” un “Open 2”)
 • Karostas Stirnu bukā – 21. oktobrī (distancēs –  Lūsis, Stirnu buks, Zaķis, Vāvere)

Apbalvošana

 • Kopvērtējumā tiek skaitīta visu astoņu sacensību punktu summa. Lai pretendētu uz sporta sērijas “Izrāviens” kausu un balvām no atbalstītājiem, dalībniekam jāfinišē vismaz trijās no piecām sporta sērijas sacensībām.
 • Sezonas kopvērtējuma apbalvošanas ceremonija notiks 2017. gada nogalē, vieta un laiks tiks precizēti.
 • Saņemot naudas balvas, sacensību dalībniekiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai auto vadītāja apliecība).
 • Naudas balvu izmaksa notiek ar pārskaitījumu uz attiecīgās personas bankas kontu.
 • Apbalvoti tiek labākie sezonas kopvērtējuma 6 vīriešu un sieviešu grupu līderi, saņemot dāvanas no atbalstītājiem un naudas balvas.
 • 1.-3. vietas ieguvēji saņems lielo “Izrāviens” kausu.

Naudas balvu fonds:

Vīrieši   Sievietes
Vieta   Vieta
1. 250   1. 250
2. 150   2. 150
3. 100   3. 100
4. 80   4. 80
5. 70   5. 70
6. 60   6. 60

Dalībnieku vērtēšana

Sezonas kopvērtējuma dalībnieku novērtēšana tiek veikta pamatojoties uz atsevišķo sacensību ieskaites punktu kopsummu. Dalībnieks katrās sacensībās iegūst ieskaites punktus pēc sekojošas formulas:

• Jo augstāka dalībnieka vieta sacensībās, jo vairāk punktu.
• Punktu skaits tiek noapaļots līdz vienam ciparam aiz komata.
• Katrs finišējušais sacensību dalībnieks saņem vismaz vienu punktu.
• Punktu aprēķins tiek veikts vīriešu un sieviešu grupās.

Pasākuma indekss

Pasākumu indeksu nosaka organizatori katrām sacensībām un to distancēm.

2017. gada sezonas pasākumu indeksi:

Pasākums/distance Vērtība Pasākuma indekss
Jēkaba kross 100% 1
Jēkaba kross “Jēcis” 80% 0,8
Beberliņu  īriens 120% 1,2
Liepājas stunda 100% 1
Liepājas velokross 100% 1
Liepājas velokross “Tautas brauciens” 80% 0,8
Karostas mezgls “Komandu cīņas” 120% 1,2
Karostas mezgls “Individuālais skrējiens” 100% 1
Liepājas pusmaratons 21km 100% 1
Liepājas pusmaratons 10km 80% 0,8
Liepājas pusmaratons 5km 70% 0,7
Stirnu buks “Lūsis” 100% 1
Stirnu buks “Stirnu buks” 100% 1
Stirnu buks “Zaķis” 80% 0,8
Stirnu buks “Vāvere” 70% 0,7
Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta distancē  “Open 2” 90 % 0,9
Latvijas orientēšanās čempionāts sprinta distancē  “Open 1” 80 % 0,8

Piemērs punktu aprēķinam, ja dalībnieks ieguvis 3. vietu Karostas mezgla Individuālajā distancē 375 dalībnieku konkurencē.

Ja divi vai vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad sporta sērijas sezonas kopvērtējumā augstāka vieta tiek dota dalībniekam, kurš:

• piedalījies visās vai vairāk sezonas sporta sērijas sacensībās
• ja sacensību skaits sakrīt, tad priekšroka tiek dota dalībniekam ar augstāko punktu skaitu viņa labākajās sporta sērijas sacensībās
• ja augstākais punktu skaits labākajās sporta sērijas sacensībās sakrīt, tad vērā tiek ņemts dalībnieka otru labāko sacensību rezultāts, tad tāpat trešo labāko sacensību rezultāts, utt.
• ja augstāk norādītie nosacījumi nav pietiekami, tad divi vai vairāki dalībnieki kopvērtējumā dala vienu vietu.

Sporta sērijas kopvērtējuma saraksts tiek atjaunināts pēc katrām sacensībām divu nedēļu laikā un rezultāti publicēti mājas lapā izraviens.eu.

Protesti

Jebkurš sacensību dalībnieks var iesniegt pretenziju organizatoriem, ja apšauba sporta sērijas sezonas kopvērtējuma aprēķinu. Pretenzija jāiesniedz rakstiski 3 dienu laikā pēc kopvērtējuma publicēšanas.

Sporta sērijas nolikums, tā izmaiņas

• Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 29733392, 27119683 vai pa e-pastu info@lvk.lv.
• Ja kādas no sacensībām tiek atceltas, tad kopvērtējums tiek noteikts ņemot vērā neatcelto pasākumu kopsummu.
•Pēdējās izmaiņas šajā nolikumā veiktas 15.12.2016.

Tehniskais partneris